AIXEC S.C.C.L

Aixec SCCL som una cooperativa, sense ànim de lucre, fundada el 2002. Va néixer de la inquietud d’un grup de professionals de diferents disciplines i amb una llarga trajectòria, que van apostar per promoure un altre tipus de pràctica en l’atenció a les persones amb patiment mental.

Promovem l'acompanyament a persones que estan vivint una situació de patiment psíquic i abordem la salut mental des d’una perspectiva comunitària. Oferim una mirada sensible a la diversitat, a la particularitat, i a la pròpia experiència de cada individu.

Promovem espais on les persones puguin abordar el seu patiment i les seves experiències d’una forma col·lectiva, espais de vinculació, relació i sosteniment. Articulem tot això a través d’activitats i grups de trobada en torn a diferents temàtiques com la cultura, l’art, l’oci, l’activitat física, entre d’altres. Son espais oberts de promoció de la salut mental, de creació de vincles amb la comunitat i acollidors amb la diversitat i la singularitat de cada persona. Acompanyem el patiment mental i lluitem per a transformar els espais comunitaris que sovint poden ser excloents o de difícil accés per algunes persones.

Plantegem un acompanyament desjerarquitzat i horitzontal que obri les portes a la reciprocitat de la transformació mútua. Això ho fem des de la interdisciplinarietat i d’una manera dialògica i horitzontal, la qual cosa inclou també en aquest diàleg l’experiència de les persones que participen a Aixec.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shared post on